Huurachterstanden

Het zijn gouden tijden voor columnisten. Van welke garnituur dan ook: crisis in Nederland levert schrijfstof op. Zelfs op regionaal of stedelijk niveau is er zat te bekritiseren, dus brood op de plank voor een zuurpruim zoals ik.

 

Huurachterstanden, het liet niet lang op zich wachten. Niet de wanbetalers van vroeger, maar de mensen die nu echt niet meer het hoofd boven water kunnen houden. We zitten immers in een crisis? En het rechts-linkse beleid lost toch met voortvarendheid de schulden op die we hebben? Dat er en passant een aantal straaljagers gekocht worden die toch niet de werkgelegenheid opleveren die als voorwaarde gesteld was, telt niet. Je moet ook internationaal mee kunnen draaien.

 

Deden we dat maar op alle fronten. Maar terwijl landen om ons heen langzaam opkrabbelen moeten wij het doen met zeer voorzichtige voorspellingen dat het beter dreigt te gaan met de economie.

 

Nou, niet met de economie van een gemiddeld echtpaar met – pak hem beet – twee kinderen en een bruto inkomen van € 43.000. Dat is namelijk de regel die Europees is vastgesteld als grens om huurtoeslag te krijgen. Moet je alleen van die € 43.000 leven, dan is er geen man over boord. Moeilijker wordt het als het een echtpaar betreft met schoolgaande kinderen. Dan is het een kluif om de tegenwoordig gangbare huur op te brengen. Heb je inwonende kinderen die een inkomen hebben, uit werk of uit een uitkering (en dat kan dus ook een gehandicapt kind zijn), dan wordt dat bij het gezinsinkomen opgeteld.

 

Een woning van € 700 tot € 850 zou nog betaalbaar zijn, maar die zijn nauwelijks te krijgen in Den Haag .Woon je te duur, dan heb je dus pech gehad.

 

Ook huizenbezitters die problemen hebben met de hypotheek hoeven niet op een oplossing te rekenen. Dit jaar wordt bezit meegeteld bij het inkomen, dus zelfs als ze hun woning zouden kunnen verkopen, dan komen ze niet in aanmerking voor een middenklas huurwoning.

 

 

Als oudere net boven de grens heb je ook pech. Die komen weer niet in aanmerking voor een seniorenwoning in de gesubsidieerde sector. Helemaal tragisch is het als de man overlijdt. Het inkomen van de weduwe loopt dan vaak zo ver terug dat ze haar dure – en vaak te grote –woning niet meer kan betalen. Over scheefwonen gesproken!

 

Overigens zijn er geen seniorenwoningen genoeg. De corporaties mogen per jaar 10% verhuren aan gehandicapten. Als ouderenhuisvesting in die speciale categorie gekenmerkt zou worden, dan zou dat al heel wat lucht geven op de woningmarkt voor ouderen. Over corporaties gesproken: die zeggen dat ze niets kunnen doen aan de huurachterstanden.

 

Ik ga niet de goedkope truc uithalen om de directeur van een woningcorporatie als multi-scheefwoner op Bonaire te noemen. Ik beperk me tot Nederland en de krasse taal die we ons moeten laten welgevallen. Kun je niet rondkomen? Dan zul je moeten leren om beter met je geld om te gaan. Werkloos geworden? Velen duizenden met jou, dus….

Huurtoeslag niet ontvangen? Eigen schuld zegt Weekers. Het is zo gemakkelijk: bankafschrift en identiteitsbewijs, zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Zelfs in Roemenië weten ze hoe dat moet. En denk er om: als je je bijstandsuitkering wilt behouden, dan zul je toch echt propjes moeten prikken in het park. En een net pak aan bij een eventuele sollicitatie.

 

En dat zegt een staatssecretaris van de partij waarvan de voorzitter zich lekker voelt in een trui.

 

Noor van Kooperen

25 januari 2014