Rare gewoontes

Een van mijn vele rare gewoontes is het lezen van een boek in mijn vakantie. Altijd over maatschappelijke punten. Liefst uit het verleden, want heel vaak herhaalt de geschiedenis zich. Deze keer Geert Mak met In Europa.

100 jaar Europa, wat een ellende en een oorlogen.
Kernpunt was dat grote groepen zich niet gehoord voelden. Of zich achtergesteld voelden, omdat ze geen luisterend oor kregen.Of de woede zo groot wordt, doordat de verschillen groot zijn in inkomen, in wonen, in toekomstverwachtingen, of gewoon in  meedoen. Rode draad in dit alles is dat groepen van elkaar geisoleerd raakten.Hullie en zullie.Vooral niet met elkaar praten, laat staan bij elkaar inleven.
Gevolgen waren altijd armoede, werkloosheid, teleurstellingen en het uit elkaar vallen van de samenleving. En wegduiken onder je eigens stolp en wijzen op de verantwoordelijkheid van anderen.
We weten allemaal waar dat toe leidde in Europa. Leren we het dan nooit ? Blijven we dezelfde fouten maken ? Elke dag hebben we de kans om dit beter te doen.
Ook in Den Haag. We hebben 70.000 mensen in de armoede. Let wel 1 op de 7.
We hebben 40.000 werklozen. 1 op de 12 mensen in Den Haag. Eigenlijk 1 op de 5.
De gemeente Den Haag verbetert de schuldhulpverlening als onderdeel van het het verschrikkelijke woord business excellence.

Mensen met weinig kans op schuldsanering weigeren ze. Verslechtert de cijfers nu eenmaal.
Onomstotelijk staat vast, dat armoede en werkloosheid psychisch problemen oplevert.
Tel daarbij op de verkilling in de Haagse samenleving met een politiek, die vrijwel los staat van de dagelijkse praktijken mensen voelen zich niet gehoord.
Het beste medicijn is en blijft echte aandacht.
Daarom hulde aan de families, de organisaties die dit wel doen. Zij maken het positieve verschil. De vrijwilligers. De woningcorporaties, die nog wel aandacht geven aan hun bewoners. Tegen de door de politiek opgelegde bezuinigingen in.Slappe en laffe politieke opstellingen als we gaan er niet over, zijn de bron van persoonlijk en maatschappelijk leed.
Echte aandacht, door u en mij, dat is het medicijn tegen solement en de daaraan verbonden problemen.Zonder eigen risico. Met bewezen resultaat.

 

Gerard Verspuij