Naar de Filistijnen!

'Je bent jong en je wilt wat!' Dat is een prachtige uitdrukking, die momenteel op vele jongeren geen positieve toepassing heeft. De oorzaak is de jeugdwerkloosheid. Jarenlang leren en studeren en geen uitzicht hebben op werk. Hoe is het mogelijk? In vroeger tijden ging een ambacht of een beroep over van vader op zoon. En kon dat niet, dan werd men boerenknecht of dienstmeid of soldaat of schooljuf. Daar stond eigenlijk niemand verder bij stil.

De werkloosheid onder de jeugd in Nederland is schrikbarend gestegen. Alleen al in de provincie Zuid-Holland hebben ruim 25.000 jongeren geen werk. In Den Haag zijn dat er volgens het CBS ruim 6000. Niet alleen kunnen jongeren die klaar zijn met school of studie geen werk vinden; velen verliezen nog eens hun bestaande baan. En dat is geen opzet; er is simpelweg geen werk. Als bedrijven toch jonge mensen zoeken, gaat het om stageplekken zonder vergoeding, waar zonder blikken of blozen ook nog eens voldoende werkervaring voor wordt gevraagd.

Bij het oplossen van een probleem moet altijd eerst naar de oorzaak worden gezocht. Bij de momenteel heersende jeugdwerkloosheid zijn dat meerdere oorzaken zoals de economische recessie, het aantrekken van buitenlandse werknemers en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar.

Ondanks de sombere toekomst voor jongeren is het prijzenswaardig dat zo velen daarbij positief blijven. Niet eerder bleven jongeren zo lang thuis wonen als nu. Dat vinden ze vaak niet erg, want ze kunnen het over het algemeen beter met hun ouders vinden dan de generaties hiervoor.

Zelfs bij serieuze onderwerpen mag een beetje humor niet ontbreken. Een jongen van achttien jaar slaagt voor zijn schoolexamen. En wonder boven wonder kan hij een week later al aan het werk op een kantoor. Na zijn eerste werkdag zit hij met zijn ouders aan tafel aan het avondeten. Vraagt zijn vader: 'En, hoe ging jouw eerste werkdag, zoon?' Antwoordt de jongen: 'Naar mijn gevoel prima. Binnenkort gaan we al met vakantie, want de directeur zei tegen mij dat als ik zo doorga, dat we naar de Filistijnen gaan!'

Mirjam Sterk, oud-Kamerlid voor het CDA, is in 2013 aangesteld als ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid om deze groeiende problematiek een gezicht te geven. Voor 2013 en 2014 heeft het kabinet indertijd 50 miljoen euro uitgetrokken om de jeugdwerkloosheid beter aan te pakken.

'De uitzendbranche moet bij het onderwijs worden betrokken,' zegt Mirjam Sterk. 'Uitzendorganisaties kunnen zo hun kennis delen met leerlingen en docenten.' Sterk denkt hierbij aan het geven van lessen over loopbaanoriëntatie, sollicitatietrainingen, het helpen en begeleiden bij het maken van een studiekeuze en het adviseren bij het maken van een CV.

 

Jeugdwerkloosheid is een samengesteld woord dat helemaal niet kan. Jeugd betekent een frisse start, elan, actie, gaan als een banaan; en niet oeverloos solliciteren en van het kastje naar de muur gestuurd worden. Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid vraagt om een herstel van de economie. Regering, we moeten terug naar vroeger tijden, toen er weinig werkloosheid was. Wat jongeren nodig hebben is dat het werkaanbod wordt uitgebreid. Er moeten meer banen komen. Vergeet één ding niet. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

 

Klaas de Boer