Sluipmoordenaar

 

Er hangen donkere wolken boven Den Haag en omstreken. Niet alleen symbolisch maar ook in werkelijkheid. De luchtkwaliteit in onze ooievaarstad laat te wensen over. Heel veel zelfs. Vooral op locaties met intensief verkeer gaat het niet goed. Volgens een juist ingelichte bron moet de Javastraat tot de straten met de meeste luchtvervuiling in Nederland horen. Maar dat kan toch niet. Weg met die beroete vensterbanken en berkeboompjes met een zwarte bast, die normaal wit moeten zijn!

De wethouder van Verkeer en Milieu heeft van vertegenwoordigers van Milieudefensie en bewonersgroepen het rapport: 'Hoe gezond is onze lucht?' en het Actieplan voor Gezonde Lucht overhandigd gekregen. In het plan staan effectieve maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Weg met die zure regen!

Bij het oplossen van problemen moet eerst naar de oorzaak worden gezocht. In dit geval is het niet moeilijk. Naast het verkeer verslechterd de luchtkwaliteit landelijk door onze industrieŽn, de veestapel, de landbouw, het roken van tabak en aan het eind van het jaar door het afsteken van vuurwerk. En ga dat meer even veranderen. Dat is vechten tegen de bierkaai. Daarom gaat in Den Haag de eerste prioiriteit uit naar het bestrijden van de verkeersintensiviteit. Alternatieven zijn vervuilende vrachtwagens weren, nog meer snelheidsbeperkingen, het instellen van milieuzones, nog schonere brandstoffen, enzovoorts.

Luchtverontreiniging is niet zichtbaar. De mooie blauwe lucht kan concentraties vervuilende stoffen bevatten. Luchtverontreiniging is een sluipmoordenaar! Een gebrek aan goede luchtkwaliteit kan leiden tot ernstige ziektes zoals longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten. Tot een van de longaandoeningen behoort astma. De ironie van het noodlot wil dat van 2010 tot 2012 de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu indertijd druk bezig was met het onderwerp luchtkwaliteit. Zijn naam was Joop Atsma. En geen astma.

In mijn column vertel ik meestal een mop met betrekking tot het onderwerp. Dat kostte mij deze week wel enige hoofdbrekens, maar ik ben er toch uitgekomen. Luchtkwaliteit is inherent aan frisse lucht. En daar kan ik wel iets over vertellen. Jantje wordt de klas uitgestuurd. Lachend staat hij op de gang, terwijl de hoofdmeester langsloopt. De hoofdmeester vraagt hem waarom hij de klas is uitgestuurd en waarom hij daar zo nodig om moet lachen. Antwoordt Jantje: ĎIk liet onder de les een keiharde wind. Nu zitten zij in de stank en ik sta lekker buiten in de frisse lucht!í

In Europa staat ons kikkerland er qua luchtkwaliteit als een van de slechtsten -zo niet als de slechtste- voor. Daarnaast is de Nederlandse bodem een van de meest verontreinigde van Europa door stikstof en fosfaat, afkomstig van de grote veestapel. Bovendien hebben we het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa. Voor vrijwel al ons water lopen we het risico dat we de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet halen. De kans dat we van de laatste plaats afkomen is klein omdat het kabinet Rutte indertijd tot 2015 structurele bezuinigingen op het waterbudget heeft vastgesteld. Ook voor de bescherming van natuur en klimaat en voor het opwekken van hernieuwbare energie staat Nederland in de achterhoede van Europa. En de uitstoot van broeikasgassen is in Nederland boven het Europese gemiddelde en de trend is nog steeds stijgend. Waar ons kleine land weer groot in is!

Daarom richt ik mij tot de actiegroepen, de politiek en alle burgers van Den Haag. Mensen, laten we met zijn allen wakker blijven en waken over onze gezondheid. Want het leven is immers ons hoogste goed!