GOUDHAANTJES

Mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk willen doen, worden momenteel gedwarsboomd door het UWV. Deze uitkeringsinstanie wil op deze manier werkverdringing voorkomen. Vrijwilligersinstanties zijn het hier niet mee eens en vinden dat het UWV de plank volledig mis slaat. De media is er druk mee bezig. De politiek, met name het CDA, is hier ook al op ingesprongen. CDA-er Cees Pluimgraaff vindt het van den zotte, dat vrijwilligers gekort kunnen worden op hun uitkering en dat van thuiszitten niemand beter wordt. Dat klopt. Maar hij vergat er nog bij te zeggen dat vrijwilligerswerk in bepaalde gevallen kan leiden tot een betaalde baan. En dat is een nog belangrijker argument.

 

Er zijn minder betaalde banen, dus trekt het UWV de teugels wat strakker aan. Dat is heel logisch, maar waar ligt de grens? Een vrijwilliger mag wel een oudere in een rolstoel door de wijk rijden, maar vervolgens niet het huis stofzuigen. Want dat laatste zou ook een betaalde baan kunnen zijn. Ik ben blij dat ik geen keuzes hoef te maken in dit soort zaken.

 

Voor vrijwilligerswerk is geen eenduidige definitie. Vrijwilligerswerk bevat vier factoren. En dat zijn de vrijwillige basis, geen financiële vergoeding, een georganiseerd verband en een maatschappelijke doel voor anderen.

 

Iedereen weet dat vrijwilligers in deze tijd onmisbaar zijn. En dat zijn er heel wat. Volgens de statistieken zijn zeker 5,5 miljoen Nederlanders bezig als vrijwilliger. Op veel vlakken zoals zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Menige organisatie, vereniging of buurthuis kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Ik durf zelfs te stellen dat onze hele samenleving niet goed kan functioneren zonder vrijwilligers!

 

Denk eens na wat er zal gebeuren als al die miljoenen Nederlandse vrijwilligers tegelijkertijd hun werkzaamheden zouden neerleggen. Dan kunnen de kinderen kunnen niet meer naar de scouting en de sportvereniging, de club- en buurthuizen blijven dicht, maaltijden worden niet meer bezorgd, dierenambulances rijden niet meer, ouderen wachten tevergeefs op een helpende hand, slachtofferhulp blijft uit, natuurbehoud wordt gestopt; en zo kan ik nog wel duizend voorbeelden geven. Als alle vrijwilligers ineens stoppen, dan is hééél Nederland ontregeld! En het woordje 'heel' zeg ik hééél bewust met drie é's!

 

Vrijwilligerswerk geeft voldoening. Aan twee zijden. De vrijwilliger gaat een uitdaging aan, vergroot zijn sociale netwerk, doet ervaring op en krijgt waardering. En de mensen die geholpen worden door het werk van vrijwilligers, hebben ook vele voordelen. Aan deze mooie dingen mag niet getornd worden!

 

Wat er ook gebeurt in de toekomst: vrijwilligerswerk moet ongekend doorgaan. Verschillende partijen zitten momenteel in elkaars vaarwater. Voor hen heb ik één advies. En eigenlijk zijn daar niet genoeg woorden voor. Toch onderneem ik een poging. Lieve mensen, vrijwilligers zijn onmisbaar. Vrijwilligers zijn de goudhaantjes in onze samenleving!