Straatcoaches????

Er wordt tegenwoordig nogal wat gevraagd van de burgers. Onder het motto “helpende handen” wordt de ouderenzorg afgebroken en moeten ouderen zich laten wassen door hun kinderen en als die er niet zijn door de buren. 52 Haagse bewonersorganisaties  knappen  klussen op op het gebied van veiligheid,  verkeer, groen, bouwen, evenementen enz.

Enfin, de overheid heeft de burger ontdekt. Niet omdat het economisch slechter gaat, maar we moeten ons meer  met de samenleving gaan bemoeien. Dat bevordert de sociale cohesie en dat zorgt weer voor een stad of wijk of straat waar iedereen zich thuis voelt en kan zijn wie hij is. Dit laatste verzin ik niet zelf, dat komt uit de Hoofdlijnen Veiligheidsbeleid van burgemeester van Aartsen.

Iedereen moet dus de handen uit de mouwen steken. Niks meer achterover leunen en kijken hoe de overheid ons pampert. De ene na de andere overheidscampagne houdt ons bij de les.

Waar we dachten een nuttig instrument te hebben met de straatcoaches is door kennisinstituut Movisie onderuit gehaald. Studie wijst uit dat straatcoaches de buurt niet veiliger maken. Het Haagse raadslid van der Helm constateert opgetogen dat de PVV gelijk heeft gekregen: niet de hechtere contacten tussen buurtbewoners leiden tot een veiliger en leefbaarder wijk, maar een veilige omgeving zorgt voor meer betrokkenheid en sociale bewogenheid van bewoners. Hij weet hoe: 700 extra bijzondere opsporingsambtenaren (naast die 500 man dierenpolitie denk ik), patserpolitie, tuiglokkers en nog wat van die krasse maatregelen. Ik vermoed dat de heer van der Helm als paratroeper heeft moeten tijgeren door oerwouden en woestijnen, of  dat hij 73 jaar te laat geboren is.

Als ik dat soort reacties hoor krijg ik de neiging om mee te gaan lopen met de buurtvaders en (tegenwoordig) buurtmoeders, hoewel ik mijn kritische vraagtekens heb. Want ontspoorde jongeren komen uit gezinnen waar de ouders ze niet in de hand konden houden. Lopen die ouders ook mee in de wijk? Of worden ze gecoacht door professionals? En waardoor ontsporen jongeren? Ik ga niet de riedel afspelen dat ze “een slechte jeugd hebben gehad”. Wel dat het verdomd verveelt om rond te hangen omdat je geen baan kunt krijgen.

Ik wil alle beleidsmaatregelen en initiatieven van burgers, al dan niet geïnitieerd door de overheid, niet onderuit schoffelen. Ik constateer wel dat straathoekwerkers van voorheen nu straatcoaches heten, dat wijkwelzijnswerk nu veiligheid als hoofditem heeft. Het doet me denken aan oude wijn in nieuwe zakken.

Overigens zou ik de PVV willen meegeven dat de gemeente wat mij betreft bokslessen mag subsidiëren. Ik heb nooit een sport gezien waar respect voor de tegenstander een verplichting was, opgelegd door trainers en coaches.

Noortje van Kooperen, 15 juni 2013