Jeudige werklozen en miljonairs

 

In Nederland zijn naar schatting zo'n 120.000 jeugdige werklozen. Dat is ongeveer 15 procent van deze bevolkingsgroep. Schrikbarend veel! Onze regering zit met de handen in het haar. Brussel is ook wakker geworden en wijst op het recordaantal jeugdwerklozen in de Europese Unie. Daarom gaat de EU maatregelen nemen. Ze geeft alle jongeren tot 25 jaar de garantie dat ze binnen vier maanden worden geholpen nadat ze de schoolbank hebben verlaten of werkloos zijn geworden. De jongeren krijgen een baan aangeboden, of voortgezet onderwijs, of een plaats in het leerlingstelsel of een stage. Voor het plan is vooralsnog zes miljard euro uitgetrokken. De maatregelen zijn gericht op regio's waar de jeugdwerkloosheid boven de 25 procent ligt. En daar baal ik van. Ons kikkerlandje is verhoudingsgewijs financieel een de grootste bijdragers van de EU en voor jeugdwerkloosheid wordt niets afgedragen.

 

Werkloosheid is altijd een maatschappelijke -tussen aanhalingstekens- schandvlek en dat is het zeker wanneer het jongeren betreft. Werkloze jongeren worden persoonlijk en mentaal geraakt. Hun blik op de totaliteit van de maatschappij krijgt een deuk, net als hun prille zelfvertrouwen. Eigenlijk is in onze samenleving jeugdwerkloosheid niet acceptabel. Jeudigde werklozen worden al snel hangjongeren. En nog erger; de kans dat ze in de criminaliteit vervallen is groter dan bij werkende jongeren.

 

Onze huidige regering wil de oudere werknemers steeds maar langer laten werken. De babyboomers moeten door, ook al werken ze vaak 40 of 45 jaar.

Het is nu tijd geworden om een andere VUT-regeling in te stellen. Dan kan de oudere werknemer gaan genieten van een welverdiende periode van rust en de jongere kan aan het werk. Zo kan de regering twee vliegen in een klap slaan. En de regering kan nog meer maatregelen nemen zoals het behouden van de studiefinanciering en kleine werkgevers ondersteunen met het aanbieden van stageplekken aan jongeren. Mijn belangrijkste advies is natuurlijk het investeren in de economie. Gister werd bekend dat het kabinet overweegt om weer 4,3 miljard te bezuinigen. Zolang dit kabinet onze economie kapot bezuinigt -in plaats van herstel te bevorderen door te investeren- komen er steeds meer jongeren zonder werk te zitten.

 

Lopen er percies 1000 werklozen te demonstreren. Ze dragen spandoeken met het opschrift: 'Wij willen werk!' Wanneer ze een slagerswinkel passeren, denkt de slager: 'Ik kan nog wel een knecht gebruiken.' Hij rent achter de stoet aan, tikt de laatste demonstrant op zijn schouder en zegt 'Joh, ik heb wel een baantje voor jou!' Antwoordt de man:

'Waarom vraag je precies mij? Er lopen er nog 999!' Een fatsoenlijk mop is er niet om een mens te kwetsen, maar juist ter lering en vermaak.

 

Tot slot kom ik met de enige echte oplossing. Zoals gezegd zijn er rond de 120.000 jeugdige werklozen. Nederland kent toevallig circa 120.000 miljonairs. Naar schatting, want niet iedereen laat het achterste van zijn tong zien. Zeker wanneer het om geld gaat. Maar als elke miljonair een jonge werkloze onder zijn hoede neemt, is de jeugdwerkloosheid verleden tijd. En daar kan onze regering niet aan tippen!

 

Klaas de Boer