Burger meester

 

'In deze buurt is de burger meester!' Wat is de burgemeester in de buurt? 'Nee, in deze buurt is de burger meester!' Zo zou de slogan van het project 'De Buurt Bestuurt' moeten luiden. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de burgers en de politie. In het geval van Den Haag Escamp is het een samenwerking tussen de wijkagent, het BIT-team, Stichting MOOI! en de burgers. Een prima idee! Samen gaan deze partijen problemen en ergernissen in de buurt aanpakken. De buurtbewoners zijn hierbij de oren en de ogen van de wijk. Het gevoel van veiligheid is toch een primaire levensbehoefte.

 

Het woord buurt is afkomstig van het middeleeuwse woord 'gebure', dat dorpeling of boer betekende. Een buurt is een gebied binnen een stad of dorp, dat door bewoners als een bijelkaar horend geheel wordt ervaren. Functionele kenmerken van een buurt zijn uiteraad woningen; daarnaast winkels, scholen, kerken, parken en speelplaatsen.

 

In het dagelijks leven hebben we allemaal wel iets met de buurt te maken. We gaan naar de buurtsuper, het buurtpark, de buurtsnackbar of naar het buurtcafe. Daarnaast is er een buurtbibliotheek, een buurtcentrum, een buurtvereniging en een buurtwerker. En die woorden geven ons toch een saamhorigheidsgevoel.

 

We spreken over iets dat het idee geeft dat het beetje van onszelf is. Verder kan een buurt een sterke sociale betekenis hebben. En dan komen we op het woord buurtpreventie. Het woord preventie betekent gewoonweg het voorkomen van. In het geval van buurtpreventie gaat het meestal om het voorkomen van overtredingen en misdrijven.

 

Zelfs over een buurt bestaan moppen. Een Belg woont al een paar jaar in een Haagse buurt, waar veel mensen plat Haags spreken. De Belg vindt de platte Haagse taal zo geweldig, dat hij dit ook gaat beoefenen. Dagelijks spreekt hij losse woorden hardop: 'Spruit, scootah, fluitkuiken, computah, ijzeren pijpleidingbuizen.' Op een dag neemt hij de proef op de som. Hij loopt een buurtzaak binnen en zegt in onvervalst plat Haags: 'Geef mein een broodje tartaar met ui en ei!' Zegt de buurtwinkelier: "Meneer komt zeker uit Belgie?' Vraagt de man: 'Hoe weet u dat?' Antwoordt de winkelier: 'Je staat hier niet in de buurtsnackbar, maar in de sigarenwinkel!'

 

 

Vroeger hadden veel woningen in bepaalde buurten dezelfde voordeursleutel, een zogenaamde loper. En bij iedereen hing een touwtje uit de brievenbus van de voordeur. Dit touwtje was bevestigd aan de binnenkant van het slot, zodat men -door het trekken aan het touwtje- zonder sleutel kon binnenkomen. Uiteraard was het trekken aan touwtje alleen bestemd voor de mensen die er woonden. En dat ging altijd goed!

 

Door de mentaliteitsverandering in de laatste decennia zijn de mensen veel vertrouwen in elkaar verloren. En daar moet verandering in komen. Het project 'De Buurt Bestuurt' moet daar aan meehelpen. 'De Buurt Bestuurt' is een manier van samenwerken, die met name gericht is op het (terug)winnen van vertrouwen en het vergroten van het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers. De burger moet weer meester worden in de buurt. De veiligheidsindex moet positief be´nvloed worden. En wel op een zodanige manier dat iedereen weer een touwtje uit de brievenbus van de voordeur kan laten hangen.

 

Klaas de Boer

Kl Wanneer komt die tijd weer terug?