Vrijheid is het hoogste goed

 

In dit weekend herdenken we de oorlog en de bevrijding. En wel de bevrijding van ons land na de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is het de dag van de dodenherdenking. Vlak na de oorlog werden als eersten de verzetshelden herdacht. Daarna kwamen de vermoorde joden er bij. Het Nationaal Comitť 4 en 5 mei maakte uiteindelijk de formule: 'Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen -burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.' Toch zijn er mensen die anders denken. Het Overijsselse Vorden is voor het tweede jaar in opspraak omdat de burgemeester ook gesneuvelde Duitse militairen wil herdenken. Dat is zeer discutabel. In Tilburg is een rel uitgebroken, omdat men daar immigranten hun oorlogservaringen wil laten vertellen tijdens plechtigheden. Zo worden oorlogsslachtoffers van de hele wereld er bij betrokken. Dat klopt niet. Dan moeten ze van Nationale Herdenking maar Internationale Herdenking maken. En Hans Vuijsje, directeur van de Stichting Joods maatschappelijk Werk bakt ze helemaal bruin. Hij stelt voor dat we tijdens de Nationale Herdenking alleen maar de joodse slachtoffers, onder wie de 102 duizend joodse Nederlanders, moeten herdenken. Een subtiele gedachtengang! Het fundament van de Nationale Herdenking is en blijft in ieder geval de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke periode, die nooit meer mag terugkomen.

 

Morgen vieren we Bevrijdingsdag. Het woord bevrijding geeft meestal aan dat iemand of iets bevrijd is van een bezetting, probleem of last. Of met andere woorden het vrij maken van mensen die gevangengehouden of onderdrukt worden of benadeeld worden door sociale of materiŽle zaken. Vrijheid is het hoogste goed in een mensenleven. En we moeten er voor zorgen dat we die vrijheid behouden. Regelmatig komen prakkiseerders met discussies of we de bevrijding moeten blijven herdenken. Natuurlijk moet dat. Kijk eens naar Den Briel en Leiden, die respectievelijk in 1572 en 1574 werden ontzet van de Spaanse bezetters. Dat is bijna 450 jaar geleden en het wordt nog steeds jaarlijks herdacht. Iemand zei eens: 'Als je naar het verleden kijkt, draai je je rug naar de toekomst!' Daar ben ik het niet mee eens. De toekomst is gebaseerd op feiten uit het heden. En het heden is haar beurt weer gestoeld op het verleden. We leren van feiten en situaties die hebben plaatsgevonden zowel op grote als kleine schaal.

 

Bevrijding maakt een einde aan onvrijheid en geeft de vrijheid terug. Vrijheid is lang niet zo vanzelfsprekend als wij misschien de afgelopen jaren hebben ervaren. Kijk maar wat er op de televisie wordt vertoond en in de kranten wordt vermeld. We moeten onze vrijheid koesteren en er heel bewust mee omgaan. Het is iets van ons allen samen en kan alleen maar bloeien in een samenleving waarin respect en begrip is voor elkaar. Vrijheid is kwetsbaar. Daarom moeten we er zorgvuldig omgaan. Het is een verplichting om ieder jaar opnieuw de oorlog en de bevrijding te blijven herdenken. En we moeten zeker niet die menselijke offers vergeten, die gebracht zijn om ons onze vrijheid terug te geven. We hebben de plicht de vrijheid en het besef er van door te geven aan de generaties, die na ons komen!