Parij voor de meeste Mensen

In het belang van Nederland heb ik een nieuwe politieke partij opgericht. Een partij met daadkracht. Er moeten knopen worden doorgehakt, niet die halfslachtige compromissen. 's Landsbelang eist dit. We hebben de ambitie om bij de eerst volgende verkiezingen de grootste partij te worden. Wij zitten boordevol ideen en wij zijn niet van plan concessies te doen. Wij gaan ons niet verlagen tot een eerloos potje polderen in een achterkamertje. Weg met die oude politieke gewoontes. Een frisse wind, wat zeg ik, een wervelstorm zal dit land van zijn aangekoekte stof ontdoen.

We hebben de partij aangemeld onder de naam: de PMM, dat betekent De Partij voor de Meeste Mensen en onze slogan luidt: "Wij zijn gewoon". Daar hebben we lang over nagedacht en we zijn tot de conclusie gekomen dat de Meeste Mensen gewone mensen zijn. Daarom dus.

Wij gaan er van uit dat deze partij de Meeste Mensen zal aanspreken, want daar is die voor opgericht. De Meeste Mensen is 50% plus n. Wij hebben dan ook een inzichtelijk partijprogramma en dat luidt dat wij zullen uitvoeren wat de Meeste Mensen willen. Dat is pas democratie. Een heel verschil met de partijen die dingen doen die de Meeste Mensen niet willen. Bijvoorbeeld dat er subsidie wordt gegeven aan gehandicapten. De Meeste Mensen zijn niet gehandicapten. Of dat onze belastingcenten gebruikt worden om artiesten in de watten te leggen. De Meeste Mensen zijn niet artiesten. Of het geld wordt weggegeven om in Limburg een hamstertje te redden. De Meeste Mensen zijn geen hamstertjes.

Zulke partijen willen de Meeste Mensen niet. Daarom stemmen de Meeste Mensen dan ook niet op de PvdA en ook niet op het CDA en ook niet op de VVD of noem die randverschijnselen maar op. Wij zullen er voor zorgen dat de partijen die de Meeste Mensen niet willen, geruisloos van het toneel zullen verdwijnen. Met uw hulp zal aan deze extremisten een halt worden toegeroepen om nog langer onze belastingcenten over de balk gooien. Als de Meeste Mensen op ons stemmen zal de Partij voor de Meeste Mensen veruit de grootste partij worden en zal er eindelijk gaan gebeuren wat de Meeste Mensen willen. Wij willen een vrij land.

Want de huidige politiek laat de Meeste Mensen in de steek. Bijvoorbeeld het onbegrip rond de exorbitante rijkdom. De Meeste Mensen willen exorbitant rijk zijn. Ik kan het weten want ik heb zelf ook een loterijtje in beheer. De Partij voor de Meeste Mensen zegt: "De Meeste Mensen willen dat, dus moeten we een maatschappij inrichten waarbij iedereen exorbitant rijk is. De politiek moet dat faciliteren. De eerste daad van de PMM zal zijn om de belemmeringen te slechten die een beletsel vormen voor het bereiken van de status van de exorbitante rijkdom.

Nog een voorbeeld: De Meeste Mensen en dat zijn wij bijna allemaal voelen zich onveilig. Zo voelen we ons gewoon! En al die politici maar roepen datdat niet goed is. Datdat moet veranderen. Veiligheidsagenten op straat om te zorgen datdat niet meer voorkomt. Alsof datdat niet zou mogen. Mogen wij ons niet meer onveilig voelen? De PMM komt voor ons op. Als PMM zullen wij er voor zorgen dat wij ons onveilig kunnen voelen waar en wanneer wij maar willen. De PMM neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

U hoort het al: Wij stellen ons dienstbaar op aan het volk. Dat zal de Meeste Mensen aanspreken.

Steun ons met uw stem!

 

Henk Dorrestijn