Moerwijk pobleemwijk?????

 

Moerwijk is een probleemwijk! Nadat dit mij onlangs in vertrouwen was meegedeeld, heb ik mij direct tot de minister Op Stelten gewend. Ik heb hem het probleem voorgelegd en hij kwam zelfs van zijn stelten af en zei het volgende:

 

"Als dat alles zo is als u mij schets, en het is te waarderen dat u er mee naar buiten komt, dan zal de onderste steen boven moeten komen en wij zullen niet aarzelen de raddraaiers een koekje van eigen deeg voor te zetten dat hen nog lang zal heugen. Ons "lik op stuk" – beleid is een goed instrument om deze mensen direct te confronteren met en zélf de nadelen te laten ondervinden van hun wangedrag. We mogen dat niet over onze kant laten gaan, laat ik daar klip en klaar over zijn, wij kunnen niet accepteren dat een kleine groep het recht in eigen hand neemt en de regels van dit land aan de laars lapt. Wij zullen de misstanden keihard aanpakken.

 

Het is enorm belangrijk dat wij ons allen daarachter OpStelten, uh, opstellen. De hoeksteen van ons beleid is dat het gedragen wordt door minstens 100% van de bevolking. Wij zullen daarom in Moerwijk het politieteam versterken met, laat mij zeggen, 75 man meer blauw op straat, let wel die dienders  worden dus niét ontslagen, dankzij ons beleid kunnen we 75%  aan het werk houden. Uiteraard kunnen deze niet allen als wijkagent optreden, maar als ik zeg 5 gaan er de wijken in, dan schat ik dat waarschijnlijk nog wat laag in, het kan ook 10% zijn.

 

De veiligheid van de wijk wordt daarmee gewaarborgd, maar de wijkagent moet natuurlijk wel de ruimte krijgen om op te treden. Hij mag niet worden gehinderd door al die bureaucratische rompslomp. Dan heeft hij de ruimte om iedereen die in de kladden wordt gepakt wegens crimineel gedrag, waarvan wij met zijn allen hebben afgesproken dat we het niet langer zullen tolereren, nog dezelfde dag voor te geleiden in een snelrechtprocedure zodat deze bajesklant achter de tralies alle tijd krijgt om zijn zonden te overdenken. En laat zo iemand niet denken dat hij het een tweede keer nog wel weer kan doen, want dan straffen we ongelofelijk streng. Want wie niet horen wil, moet maar voelen.

 

Wij moeten Nederland veiliger maken, daarom sta ik vierkant achter de Nederlandse politieagent. En Moerwijk zal zeer gebaat zijn bij de ontwikkelingen die ik in gang heb gezet voor één nationale politie. En als de politiek hier in Moerwijk via regeltjes een adequate aanpak van de huidige onlusten in de weg staat, dan zal ik dat een halt toe roepen. Dat is de taak van een minister en een burgemeester en de politiek. De politie moet zijn taak kunnen uitvoeren zonder gehinderd te worden door de bureaucratische regeltjes. Overigens, laten we niet vergeten dat iedereen ook zichzelf mag verdedigen, in proportie uiteraard. Ik sta hiervoor en zo komen we tot een veiliger Nederland. Zo denk ik er over!"

Toen beende hij weer weg: Op Stelten!

 

Henk Dorrestijn