Werk voor mensen met beperkte mogelijkheden?!

 

Ja natuurlijk!", roep je dan als je enig gevoel in je donder hebt. "Haal de belemmeringen weg,  effen het pad. Zorg dat ook mensen met een beperking passend werk kunnen vinden".

 

Nu weet ik toevallig dat dit een oud thema is. Begin jaren zeventig werkte ik bij een overheid en ik vroeg de directeur daar : "Halen wij het percentage gehandicapten dat de overheid nastreeft, want ik ken er geen een".

"Jazeker", zei hij, "we zitten er ruim boven, maar je kan het vaak niet zien en ik mag natuurlijk geen namen noemen".

Ik zweeg discreet. Later begreep ik dat hij ook geen enkele naam had kúnnen noemen.

 

Zo gaat het in deze maatschappij. Een directeur heeft wel iets anders aan zijn hoofd. Er moet rap geld worden verdiend en dan heeft het inzetten van werknemers met een beperking niet de hoogste prioriteit. Het sociale gevoel komt pas boven als het mes op de keel wordt gezet.

Je zou denken dat de politiek bovenop dit probleem zit. Helaas moet ik zeggen: "van de politiek is niets van te verwachten". De volksvertegenwoordiger gedraagt zich als een ouderwetse vakbondsman die de belangen behartigt van een steeds wisselende achterban. Iedere groepering die hard genoeg zijn ongenoegen uit, kan er op  rekenen dat er politici zijn die het ongenoegen willen uitbaten, net zoals in het omgekeerde geval een politicus die heel hard een mening rondbazuint er op kan rekenen dat hij na enige tijd een bevolkingsgroep vertegenwoordigt. Een hedendaags politicus heeft namelijk geen eigen geweten, zijn geweten is de mening van de groep die hij meent te vertegenwoordigen.

En dan zijn we nog goed af!

 

Want "Oh Wee"  als het bestuur in handen valt van "goed–bedoelende politici". De zulken denken het gebrek aan werk op te lossen door goede gebouwen te laten slopen en daarvoor minder goede gebouwen terug te zetten, die vervolgens gesloopt moet worden, enzovoort. Daar zit veel werk aan vast en je houdt slopers, aannemers en bouwvakkers van de straat. Zo hebben de soldaten van Napoleon om ledigheid te voorkomen op de Utrechtse heuvelrug de piramide van Austerlitz opgeworpen. Een extra zandheuvel op de Heuvelrug! Zo gezien is er toch vooruitgang: de bouw van het monstrum op het Spui zal plaats vinden met bakstenen.

Maar, met het geld van dit plan zou het voorzieningenniveau van de gehele stad Den Haag van 2 naar 3 sterren kunnen stijgen.

 

Valt het tij te keren? Ook hier geldt dat de gemeenteraadsleden hun mening pas zullen herzien als de tegenstanders voldoende lawaai generen. Uit zichzelf zal de volksvertegenwoordiger niet gauw kiezen voor mensen met een beperking, want hij heeft het veel te druk met het bouwen van een monument voor de bestuurders, het Spuimonstrum. Zijn doel is namelijk niet een prettige stad voor de bewoners te maken, maar een stad waar je mee kan pronken. Waar toeristen op af komen om foto's van te maken. En dan moet er vooral niet een groep boze mensen op de voorgrond de foto bederven.

 

Dus zo moet je het aanpakken, werkwillenden met of zonder beperking: zorg dat je gehoord wordt en je wordt pas gehoord als je voldoende kabaal maakt. Bedenk: Nooit werd een lam gespaard voor het slachthuis omdat het zo'n lief mak lammetje was. 

Pak de trommels en de VUVUZELA's. Op naar het Binnenhof!

 

Henk Dorrestijn