Standaard brief aan een Haags gemeenteambtenaar

 

 

Aan de Afdeling Puntje Puntje Puntje

Geachte heer/mevrouw Puntje Puntje

 

Het deed mij veel genoegen dat ik al na één week antwoord kreeg op mijn verzoek om langs puntje puntje puntje  een voorziening te mogen treffen om mijn puntje puntje puntje aan vast te maken. Het besluit van de gemeente mijn verzoek af te wijzen, heeft mij zeer teleurgesteld. De snelheid van het antwoord heeft mij echter verrast en u als desbetreffende ambtenaar toont zich daarmee een lichtend voorbeeld binnen uw beroepsgroep. Dat u mijn verzoek in de haast niet goed hebt gelezen, vergeef ik u graag, evenals het feit dat u geen enkel begrip toont voor de problemen voor mij en mijn gezin die het gevolg zijn van deze negatieve beschikking. Het  kan namelijk leiden tot  puntje puntje puntje en ook nog puntje puntje puntje puntje!

Dat een paaltje, een ring of een beugel niet worden toegestaan om mijn puntje puntje puntje aan vast te maken opdat mijn puntje puntje puntje niet wordt gestolen of verruïneerd, heeft mij verbaasd, niet alleen omdat de gemeente  daardoor bij gebrek aan toezicht en onderhoud bevordert dat talloze rommelig uitziende puntje puntje puntjes het stadsbeeld negatief zullen beïnvloeden, maar vooral omdat er geen enkel argument wordt aangevoerd waarom dit besluit zo uitpakt, behalve dat het in overeenstemming is met het beleid, wat op zichzelf geen argument is, maar het resultaat van argumenten waarvan ik de hier van toepassing zijnde gaarne in uw brief vermeld had gezien.

Dit bevestigt mijn vermoeden dat het beleid aangaande de puntje puntje puntjes nergens op is gebaseerd en slechts ten doel heeft de liefhebbers van puntje puntje puntjes het leven zuur te maken.

Uit uw snelle reactie maak ik echter op dat u persoonlijk wel de laatste bent die zich zou willen scharen onder de tegenstanders van de puntje puntje puntjes. Dat u geen toelichting geeft, is waarschijnlijk een direct gevolg van de grote weerzin die u gevoelde mij dit besluit – dat uiteraard dwars op uw eigen opvattingen staat  – moest meedelen. U kunt echter als eenling niet het wanbeleid van het gehele gemeentebestuur rechtzetten. Het beleid om alle puntje puntje puntjes slechts op één plaats toe te staan, maakt het voor de gemeente gemakkelijk om het bezit van puntje puntjes te controleren, maar voor de bezitters van de puntje puntje puntjes is het buitengewoon onhandig.

Ik begrijp best dat als het aan u had gelegen de voorziening ten behoeve van het puntje puntje puntje al lang was gerealiseerd.

Oh arme ambtenaar, als u onder deze druk moet werken, in voortdurende gewetensnood, zult u zich wel spoedig ziek moeten melden en onder het mom van overwerkt zijn thuis moeten blijven. Het zou u daarom sieren om uit de kast te komen als weigerambtenaar, die niet langer wenst mee te werken aan het verpesten van het levensgeluk van de bezitters van puntje puntje puntjes.

Er zijn ambtenaren die zich voor minder belangrijke zaken als zodanig hebben laten gelden.

 

Met mijn hartelijk medeleven

Puntje puntje puntje

Bezitter van enkele fraaie Puntje puntje puntjes.

 

Henk Dorrestijn