Stadsdeel Escamp

 

Wat is Escamp. Een stuk van Den Haag, dat wist ik. Maar Escamp staat niet op mijn stadskaart! Dat is toch wel het minste wat je verwacht. Eigenlijk bestaat ESCAMP niet

Ik begin dus met één simpel advies aan wie het aangaat: “Zet Escamp op de kaart!”

Uit de website van de gemeente werd mij duidelijk dat Escamp een stadsdeel is en – moet ik zeggen met mijn kennis van nu -  het is een zeer bijzonder stadsdeel.

 

Vorige week heb ik met de fiets en de bus de wijken binnen Escamp doorkruist. Tjonge, dacht ik, is dat allemaal Den Haag! Bijvoorbeeld dat Wateringse Veld, dat beviel me wel: speelse architectuur, waterpartijen waar de waaghalzen van de wijk zich kunnen uitleven op de waterfiets, en verder – dat vind ik belangrijk - een redelijk hoog Anton Pieckgehalte.

 

Er liepen ook nog verschillende ménsen! Behalve dan in de Laan van WateringseVeld, daar had ik gelijk een hekel aan: humorloze, bakstenen, donkerbruine flattenrijen met het allure van een Atlantikwall. Bedoeld als winkelstraat. Zo gebouwd dat de westenwind er turbokrachten ontwikkelt. Papier en plastic waaien direct door naar Wateringen. Dat scheelt in straatvegers.

 

Water, autoverkeer en een trambaan brengen een strenge scheiding teweeg tussen de beide kanten. Een winkelgebied zonder de veilige geborgenheid van een binnenstad. De winkels zelf hebben zich in camouflage onder de gebouwen teruggetrokken. Mensen haasten zich schichtig naar de supermarkt en terug. Alsof er sluipschutters op de loer liggen. Als ergens de derde wereldoorlog moet uitbreken dan draag ik de Laan van Wateringse Veld voor als geschikt kandidaat.

 

Hoe zou het dan zijn in de oude wijken Morgenstond, Moerwijk en Bouwlust. Wat een rust. Autoverkeer genoeg, maar toch straalt het rust uit. Deze wijken zijn soms meer dan vijftig jaar geleden met een visionaire blik gebouwd. Toen voorzag de stedebouwkundige al het massale autogebruik. De lopende mens zou uitsterven. Hij zag het toen al en hij verdient een standbeeld omdat hij de flats heeft beperkt tot 3 à 4 lagen zonder lift. Gemiddeld 3xdaags moet die moderne mens de trap dus op en af lopen als hij naar de auto wil. Dat houdt hem gezond! Dat is gezondheidbewust bouwen! Toen al!

 

Dezelfde gelauwerde architect begreep dat je een mens pas echt gelukkig maakt als die zijn huis niet meer uit hoeft. Daar is hij heel goed in geslaagd. Hier wordt zelfs de Openbare Ruimte niet meer door mensen benut. Nergens iemand te zien. De lage flatgebouwen staan in het openbare groen gerangschikt alsof het een herstellingsoord betreft waar rust, regelmaat en reinheid de genezing moeten bevorderen. Ze hoeven zelfs geen tuintjes te onderhouden. Hier is de strijdkreet van iedere huisvrouw uit de jaren vijftig: “Opgeruimd staat netjes!” op een hele wijk toegepast.

Het zijn keurige wijken. Voor jongeren valt er niets te doen, de wijken vormen één grote hangplek. Niets belangwekkends of opwindends, behalve misschien dan dat het aantal woninginbraken alle records van Den Haag overtreft.

 

Het gemeentebeleid is er altijd op gericht geweest om van Den Haag een stad te maken om te bezichtigen. Een toonbeeld voor de rest van de wereld. De ideeën uit het boek van Huxley “The brave new World”, vrij vertaald als:   “De brave nieuwe wereld”,  dat beeld werd in de genoemde wijken toegepast. Terwijl ik er doorheen fietste, werd ik steeds enthousiaster, want: In heel Europa – en ver daarbuiten - is nergens zo’n imposante verzameling flatgebouwen van dit formaat te vinden.

 

Als dit over 5000 jaar wordt opgegraven kan het de vergelijking met het terracotta soldatenleger van de eerste keizer van China met glans doorstaan. Er tussenin staan nog wel wat eengezinswoningen, maar als die gesloopt zijn dan melden we Escamp aan bij de UNESCO om op de Wereld Erfgoed Lijst te worden gezet.

 

Het stadsdeel gaat een glorieuze toekomst tegemoet. De Chinese en Koreaanse toeristen zullen en masse deze wijken bezichtigen en ze zullen ons overladen met loftuitingen over onze oplossing van de problemen. De gemeente heeft goud in handen. Houden zo! Aan deze wijken verder niks meer doen, ze zijn perfect!

 

En ja, dat stadsdeelkantoor van Escamp moet natuurlijk ook tegen de vlakte.

 

 

Henk Dorrestijn