Buurtpreventie

 

De gemeente Den Haag werkt aan een veilige, schone en leefbare stad voor iedereen. Maar met die paar ambtenaren die ze hebben, lukt dat kennelijk niet. Daarom is het begrip buurtpreventie 'uitgevonden'. Buurtpreventie is het controleren op onregelmatigheden in een woonwijk of buurt; en wel door de burgers zelf. De onregelmatigheden kunnen bestaan uit velerlei zaken van uiteenlopende aard zoals het signaleren van agressieve hangjongeren, het illegaal dumpen van afval, het controleren van fietsverlichting en het veroorzaken van overlast door honden. Deze punten geven zij dan door aan de politie, brandweer, gemeente of andere instanties. De betrokken burgers zijn meestal herkenbaar gekleed en doen hun werk geheel op vrijwillige basis. Dat is niets vreemds. Vijftig jaar geleden liepen de taxichauffeurs, olieverkopers en mensen van het Leger des Heils ook in zodanig herkenbare uniformen rond.

Een team van buurtvaders wordt gevormd door mannen van verschillende nationaliteiten. Het doel van de buurtvaders is eveneens om de leefbaarheid en de sociale veiligheid in de wijk te vergroten. Vaak gebeurt dat door lastgevende jongeren in hun taal aan te spreken om zodoende overwicht te kunnen hebben. Het woord buurtvader doet mij denken aan baarmoeder. Het nieuwe leven begint uiteindelijk in een baarmoeder. En de gemeente denkt dat buurtvaders vervelende jongeren ook weer nieuw leven in kunnen blazen.

Als inwoner van Den Haag kunt u op verschillende manieren aan buurtpreventie bijdragen. U kunt een eigen initiatief starten of u aansluiten bij een bestaand initiatief. Lees in de brochure over Bewonersinitiatieven veiligheid meer hierover. De bewonersorganisaties en het stadsdeelkantoor in uw buurt kunnen u meer informatie geven over initiatieven bij u in de buurt.

Eigenlijk is het van de gekke die buurtpreventie. De sociale controle in de maatschappij is vrijwel verdwenen. Er is alleen nog maar verharding. Door jong en oud. Dat is het punt. Vroeger liepen kinderen een straatje om bij het signaleren van Bromsnor ofwel een politieagent. En de jeugd luisterde naar vreemde grote mensen die hen op straat een berisping gaven bij onbehoorlijk gedrag. Mijn opa en oma hadden een boerderij waarvan de achterdeur gewoon 's avonds en 's nachts niet op slot ging. En hing er vroeger niet overal een touwtje uit de brievenbus van de voordeur? Naar die tijd moeten we terug. Dan is van buurtinterventie, buurtpreventie, nachtpreventie en andere geüniformeerde burgerwachten geen sprake meer. Maar hoe lang zal dat nog duren?

 

Klaas de Boer